Poprzedni wpis dotyczył szlaków zamykanych zimą w Karkonoszach. Wraz z końcem zimy warto wspomnieć o tym, że zagrożenie lawinowe w Karkonoszach to nie jedyny powód, dla którego zamyka się szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym. 

Warto rozszerzyć ten temat o kolejne zagadnienie, czyli sporządzić listę szlaków zamykanych w Karkonoszach z powodu ochrony konkretnych gatunków ptaków. W Karkonoskim Parku Narodowym rokrocznie zamyka się takie szlaki, w okresie nie krótszym niż od

1 kwietnia do 31 maja

cietrzew zamknięte szlaki w karkonoszach
fot. Wojciech Celiński, Unsplash

Karkonosze – szlaki zamykane ze względu na ochronę cietrzewia

Zarówno we wschodnich, jak i w zachodnich Karkonoszach, mamy kilka szlaków, które zamyka się regularnie wraz z nastaniem wiosny. Populacja cietrzewi w Karkonoskim Parku Narodowym jest bardzo mała. W Karkonoszach i  Górach Izerskich populację tych zagrożonych wyginięciem ptaków szacuje się na 50-60 osobników. Dwukrotnie większa jest populacja po Czeskiej stronie, ale są to oczywiście i tak bardzo małe liczby. Co więcej, na przestrzeni kolejnych lat populacja tych ptaków wciąż się zmniejsza. Od 1988 r. gatunek ten znajduje się w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Cietrzewie są bardzo płochliwe. Szczególnie ważne jest, by w okresie toków i okresu lęgowego zapewnić tym chronionym ptakom jak najwięcej spokoju. Do wędrówek w tym okresie wybierajmy jedynie dostępne szlaki, a w razie usłyszenia odgłosów tokowiska lub zobaczenia gromadnych toków samców, pozostawmy przyrodę przyrodzie. 

Ochrona cietrzewia – lista zamkniętych szlaków w KPN (mapa)

  • szlak niebieski od Przełęczy Okraj do Skalnego Stołu (do łącznika ze szlakiem żółtym prowadzącym od Budników)
  • szlak zielony moreną Kotła Wielkiego Stawu (od Polany na Śląski Grzbiet Karkonoszy)
  • szlak zielony od Mokrego Rozdroża do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem
  • szlak żółty od rozejścia ze szlakiem niebieskim powyżej Mokrego Rozdroża do połączenia ze szlakiem czerwonym przed Śnieżnymi Kotłami 
kpn mapa zamkniętych szlaków
mapa zamkniętych szlaków w karkonoskim parku narodowym
karkonoski park narodowy mapa zamkniętych szlaków
Źródło: Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy – szlak zamykany z powodu ochrony sokoła wędrownego

Ponadto w okresie wiosennym zamyka się jeszcze jeden szlak w Karkonoszach. Odcinek niebieskiego szlaku prowadzący od Domku Myśliwskiego do Schroniska Samotnia zamykany jest zimą z powodów lawinowych, a wiosną z powodu występowania sokoła wędrownego w skalnych ścianach Kotła Małego Stawu. To właśnie na półkach skalnych tego cyrku polodowcowego gniazduje i odbywa lęgi ten rzadki i chroniony w Polsce ptak. 

Pierwszy lęg sokołów wędrownych zaobserwowano w Karkonoszach w 2006 r. Samice do lęgu przystępują już w kwietniu, dlatego na prima aprilis Karkonoski Park Narodowy zamyka przejście dnem tego kotła. W okresie lęgów ptaki te są bardzo płochliwe i zakłócanie ich spokoju w tym czasie może prowadzić do porzucenia gniazda przez sokoły. 


To garść informacji, z którą powinni zapoznać się turyści odwiedzający KPN wiosną. Informacji najlepiej poszukiwać zawsze u źródła. Dla polskiej strony Karkonoszy jest to oczywiście strona z ostrzeżeniami Karkonoskiego Parku Narodowego (kliknij tutaj), a dla czeskiego KRNAP strona pod tym linkiem.